Laboratoriya

Kimya Texnologiya Fakültəsi

Kimya Texnologiya Fakültəsi

 

 1. Sevinc Əbdülhəmid qızı Məmmədxanova   -   dekan (sevinc.mammadxanova@asoiu.edu.az)
 2. Gülşən Çinqiz qızı Dədəyeva  – dekan müavini (gulshan.dadayeva@asoiu.edu.az)
 3. Fariz Əmir oglu Əmirov –   kafedra müdiri (fariz.amirov@asoiu.edu.az)
 4. Ələkbər Agasəf oglu Həsənov –kafedra müdiri (e.hasanov@asoiu.edu.az)
 5. Yunus Nəcəf oglu Qəhrəmanlı –kafedra müdiri (y.gahramanli@asoiu.edu.az)
 6. Camal Mehdi oglu Mustafayev    –kafedra müdiri (camal.mustafayev@asoiu.edu.az)

 

İXTİSASLAR

       Hazırda fakültədə 2 ixtisas üzrə bakalavr, 7 ixtisas üzrə magistr hazırlıgı aparılır.

           Bakalavr hazırlıgı üzrə:

 1. Kimya mühəndisliyi
 2. Ekologiya mühəndisliyi
 3. Qida mühəndisliyi

Magistr hazırlıgı üzrə:

 1. Neft-kimya sintezinin texnologiyası”
 2. Polimerlərin kimyəvi texnologiyası”
 3. Polimer və kompozisiya materiallarının emalı texnologiyası”
 4. “Qeyri-üzvi maddələrin istehsal texnologiyası”
 5. “Bərk tullantıların emalı texnologiyası”
 6. Kimya mühəndisliyi
 7. Ekologiya mühəndisliyi

KAFEDRALAR

              Fakültənin tərkibində 4 kafedra fəaliyyət göstərir:

 1. “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası”

                                                          (kafedra müdiri – prof. F.Ə.Əmirov)

 1. “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologoyası”

                                                   (kafedra müdiri – prof. Y.N. Qəhrəmanlı)

 1. “Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası”

                                                   (kafedra müdiri – prof. Ə.A.Həsənov)

 1. “Ictimai elmlər”  (kafedra müdiri – prof. C.M.Mustafayev)

    Kimya texnologiya fakültəsində 1 akademik, 16 professor, 64 dosent, 18 baş müəllim və assistent çalışır. Hazırda Kimya texnologiya fakültəsinin əyani şöbəsində 1012 nəfər, qiyabi şöbədə  5 nəfər təhsil alır.

 2016-cı ildən ADNSU rektorunun əmri ilə fakültənin nəzdində «Yeni kimyəvi materiallar və texnologiyalar» adlı elmi-tədqiqat laboratoriyası yaradılıb. Laboratoriyaya k.e.d, professor Bağıyev Vaqif Laçın oğlu rəhbərlik edir.

 ADNSU-da kimyaçı mühəndislərin hazırlığı 1921-ci ildən kimya şöbəsi kimi «Neft sənayesi» fakültəsində, 1934-ci ildən «Neft texnologiyası», 1940-cı ildən isə «Kimya texnologiyası» fakültəsində həyata keçirilir. Fakültədə yarandığı gündən indiyədək neft emalı və neft-kimya sənayesi üçün 18000-ə yaxın kimyaçı-mühəndis texnoloq hazırlanıb. 1981-ci ildən fakültədə xarici ölkə vətəndaşlarının hazırlığı həyata keçirilir. Ötən illər ərzində dünyanın 54 ölkəsi üçün 332 bakalavr, 326 magistr və 33 elmlər namizədi hazırlanıb.

  Kimya-texnologiya fakultəsinin dekanı Məmmədxanova Sevinc Əbdühhəmid qızı

Məmmədxanova Sevinc Əbdühhəmid qızı 1965-ci il iyul ayının 12 –də  Bakı şəhərində anadan olub. 1983-ci ildə Bakı şəhər 240№-li orta məktəbini bitirib.1987-ci ildə M.Əzizbəyov adına Neft-kimya İnstitutunun Kimya texnologiya fakültəsinin “Əsas üzvi və neft-kimyası sintezinin texnologiyası” ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2002-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Neftin, qazın kimyası və emalının texnologiyası” kafedrasının “Neft emalında kataliz” problem laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində əmək fəaliyyətinə başlamışdır. 2003-cü ildən “Neftin qazın emalı və sənaye texnologiyası” kafedrasında assistent, 2007-ci ildən dosent vəzifəsində çalışmışdır. 2016-cı ildən hal-hazıradək isə  bu kafedrada proffessor vəzifəsində çalışır. 2003-cü ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüdür. 2010-cu ildən Kimya-Texnologiya fakültəsinin Elmi Şurasının üzvüdür. 2010/2017 ci illərdə Kimya-Texnologiya fakültəsinin Tələbə Elmi Cəmiyyətinin sədri vəzifəsini icra etmişdir. 2015-ci ildən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Neft Kimya Prosesləri İnstitutunun İxtisaslaşdırılmış Şurasının üzvüdür.72 elmi və tədris-metodiki işin, 5 dərs vəsaiti və 4 dərsliyin müəllifidir.

Kimya texnologiya fakültəsində 6 tyutor  və 1 kompüter operatoru fəaliyyət göstərir.

 1. Abbaslı Nemət Ələmdar oğlu 
 2. Məmmədova Gülcənnət Sakit qızı
 3. Əhmədova Cəmilə Rövşən qızı
 4. Süleymanova Ülviyyə Namiq qızı
 5. Hacıyev Yusif  Kamran oğlu
 6. Həsənova Fərqanə Çingiz qızı       
 7. Kompyuter opreatoru: Abdullayev Rauf Rizvan 

 

  

    KIMYA TEXNOLOGIYA FAKÜLTƏSİ    ELMİ İŞÇİ VƏ                          

                                      TƏLƏBƏ SAYI

 

                      Sayı

Akademik

                         1

Professor

                        16

Dosent

                        64

Baş müəllim və assistent

                        18

Bakalavr

                     1328

Magistr

                       110

        Hal hazırda   Kimya Texnologiya Fakültəsində  akademik Yusif Məmmədəliyev və akademik Murtuza Nağıyev adlı təqaüdlər təsis edilmişdir. Bu təqaüdlər hər semestr Ümumi Orta Müvəffəqiyyət göstəricisi ən yüksək olan və elmi işlərdə fəal iştirak edən, Tələbə elmi cəmiyyətində özünü doğrultmuş ən yaxşı bir nəfər bakalavr, bir nəfər magistr tələbəsinə verilir.

            Kafedralar: Mövcud olan 7 kafedra 2016-cı ilin fevral ayından birləşdirilərək: 

 • «Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası»
 • «Üzvi maddələr və yüksək molekullu birləşmələrin texnologiyası»
 • «Neft-kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası» kafedraları yaradılıb.

             Fakültənin nəzdində həmçinin “İctimai elmlər» kafedrası da fəaliyyət göstərir.

 Tələbələrimiz eləcə də AMEA –nın Y.Məmmədəliyev adına NKPİ-da,   AMEA-nın Ə.M.Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutunda, AMEA akademik  Murtuza Nağıyev adına «Kataliz və Qeyri-üzvi kimya» İnstitutunda, Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin nəzdindəki AQT İnstitutunda, «FAB boya MMC» şirkətində Polimer  zavodunda, “Holtcim” şirkətində, Azərbaycan Sənaye Koorporasiyası “Fortis Qrup” MMC şirkətində, Xırdalan kərpic zavodunda, “Əlvan metallar və ferroərintilər” zavodunda, Bakı Stil Kompani şirkətində, Azər Qold şirkətində ilboyu və gündəlik təcrübələr keçirlər.