Laboratoriya

Əlaqə

 

Ünvan: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye  Universiteti Bakı şəh, 16/21 Azadlıq prospekti

 

Telefon:

 

+994 (12) 349 99 66/67

 

E-mail:

 

fct@asoiu.edu.az

 

URL:

 

http://asoiu.edu.az