Laboratoriya

MüəllimlərYunis Qəhrəmanlı

Vəzifə: Kafedra müdiri, professor

Elmi dərəcə: texnika elmləri doktoru

E-Poçt: y.gahramanli@asoiu.edu.az

 151 elmi əsəri nəşr olunmuşdur. 41 tezis, 89 məqalə, 9 patent, 9 dərslik və dərs vəsaiti, o cümlədən 3 monorafiyanın müəllifir.

Ətraflı

Minirə Ağahüseynova

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: kimya elmləri doktoru

E-Poçt: minira.agahuseynova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri - 493; Məqalələr– 278; Elmi-tədris nəşrləri– 67; Patentlər-10; Monoqrafiya &...

Ətraflı

Vaqif Bağıyev

Vəzifə: Yeni kimyəvi materiallar və texnologiyalar laboratoriyasının müdiri, professor

Elmi dərəcə: kimya elmləri doktoru

E-Poçt: vaqif.bagiyev@asoiu.edu.az

170-dən çox elmi işin və 6 ixtiranın patentinin müəllifidir.   .

Ətraflı

Fətdah Həşimov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: kimya elmləri doktoru

E-Poçt: fatdah.hasimov@asoiu.edu.az

Ümumi elmi əsərlərin sayı 97-dir. Onlardan 42-si məqalədir. 4 metodik vəsaitin və 1 pa...

Ətraflı

Elmira Süleymanova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: elmira.süleymanova@asoiu.edu.az

İndiyə qədər  68-ə qədər elmi əsərin müəllifidir.

Ətraflı

Həsən Xocayev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: hasan.hocayev@asoiu.edu.az

130-dan çox elmi məqalənin müəllifidir. Bunlardan 3-ü dərslik, 3-ü patent, 1-i monoqrafiyadır.

Ətraflı

Almas Həbibova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: almas.habibova@asoiu.edu.az

70 elmi məqalə və tezislərin, bir dərslik, 5 dərs vəsaitinin həmmüəllifidir.

Ətraflı

Natella Cabbarova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: natella.cabbarova49@asoiu.edu.az

2 monografiya, 40 məqələ, 38 tezis, 38 dərs vəsaiti, 3 dərslik, 6 müəlliflik şəadətnaməsidir.

Ətraflı

Sədaqət Sultanzadə

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: sadaqat.sultanzade@asoiu.edu.az

52 məqalə, 30 tezis, 3 patent, 2 dərs vəsaiti, 3 metodik vəsait   ...

Ətraflı

Tahirə Hüseynova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: tahira.huseynova@asoiu.edu.az

70 elmi məqalə,   33 dərslik və dərs vəsaiti, 1 patent

Ətraflı

Lətafət Məhərrəmova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: latafat.maharramova@asoiu.edu.az

90-a  yaxın  elmi əsəri, o cümlədən 3 dərs vəsaiti və 3 metodik vəsaiti çap olunmuşdur.&...

Ətraflı

Lətifə Məmmədova

Vəzifə: Tədris metodiki şöbənin müdiri, dosent

Elmi dərəcə: Texnika elmləri namizədi

E-Poçt: latifa.mamedova@asoiu.edu.az

4 patent, 3 müəlliflik şəhadətnaməsi, 26 məqalə, 10 tezis, 3 metodik vəsait, 3 dərs vəsaiti, 1 dərslik,

Ətraflı

Soltan Əliyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: soltan.aliyev@asoiu.edu.az

Elmi əsərlər: 85 Elmi nəşrlər: 10...

Ətraflı

Iradə Əsədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: irada.asadova@asoiu.edu.az

1 dərs vəsaiti və 13 elmi məqalənin müəllifidir.               ...

Ətraflı

Afaq Məlikova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: afaq.malikova@asoiu.edu.az

1 metodik vəsait, 25 məqalə (onlardan 12-i beynəlxalq jurnallarda) və 9 tezisin müəllifidir.

Ətraflı

Nazilə Salmanova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: nazilya.salmanova@asoiu.edu.az

75 elmi əsərin, o cümlədən ölkəmizdə və xaricdə Beynəlxalq indeksli müxtəlif  bazalarda  dərc olunmuş 35-dan artıq elmi məqalənin...

Ətraflı

Gülnurə Məmmədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: gulnura.mammadova @asoiu.edu.az

 90-a yaxın elmi əsərin, o cümlədən ölkəmizdə və xaricdə Beynəlxalq indeksli müxtəlif    &nb...

Ətraflı

Vida Muradxanlı

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: vida.muradxanli@asoiu.edu.az

Muradxanlı Vida Qəzənfər qızı 44 elmi əsərin, o cümlədən 12 məqalə, 27 tezis, 4 fənn proqramı və 1 dərs vəsaitinin mü...

Ətraflı

Hökümə Bafadarova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: hokuma.bafadarova@asoiu.edu.az

 2 patent,1 dərs vəsaiiti...

Ətraflı

Mehparə Adıgözəlova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: mehpara.adigozalova@ufaz.az

Elmi əsərləri – 97;

Ətraflı

Rəna Qurbanova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: rana.qurbanova@asoiu.edu.az.

Elmi əsərləri-113 Patent-1 ...

Ətraflı

Rəna İsmayılova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: rana.ismailova@asoiu.edu.az

1 dərslik, 2 dərs vəsaiti, 2 metodik vəsait,  50-yə yaxın tezis və elmi məqalələrin müəllifidir.

Ətraflı

Günel Əmənullayeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: gunel.amanullayeva@asoiu.edu.az

90 elmi əsəri nəşr olunmuşdur. 30 elmi məqalənin, 4 dərs vəsaitinin, 3 patentin, 38 elmi-k...

Ətraflı

Gülnarə Abdullayeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: gulnara.abdullayeva@ufaz.az

Elmi əsərləri – 45;

Ətraflı

Reyhan Hacıyeva

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: haciyeva.reyhan@asoiu.edu.az

Hacıyeva Reyhan bir patent, 33 məqalə, 23 tezis və  2 də...

Ətraflı

Nahidə Cəfərova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: jafarova-naxida@ramler.ru

70-ə yaxın elmi əsərlərin müəllifidir.

Ətraflı

Leyla Vəzirova

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: kimya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: leyla.vazirova@asoiu.edu.az

Pərviz Nadirov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: parviz.nadirov@asoiu.edu.az

41 elmi əsərin müəllifidir. Onlardan 19-u məqalə, 21-i konfrans materialı, 1-i isə dərslikdir.

Ətraflı

Təhminə Tağıyeva

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: tahmina.taghiyeva@ufaz.az

Almaz Qurbanova

Vəzifə: laboratiya müdiri

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: almaz.qurbanova@asoiu.edu.az

Mehparə Sadıqova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: m.sadiqova@mail.ru

Müşkünaz Həsənova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: mushkunaz.hesenova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri- 20, Məqalə -7, Konfrans materialları -13

Ətraflı

Gülşən Həsənzadə

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: hasanzade.gulshen@asoiu.edu.az

Samirə Gəraybəyli

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: samira.garaybeyli@asoiu.edu.az

Şərifova Teyfə

Vəzifə: laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: teyfe.sherifova@asoiu.edu.az

Səlimə Məmmədova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: selime.memmedova@asoiu.edu.az

Rəna Camalova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: camalova.rena@asoiu.edu.az

.Elmi işinə dair 2 Patent (biri beynəlxalq olmaqla), biri beynəlxalq olmaqla 4 tezis və 1 məqalənin müəllifidir.

Ətraflı

Esmira Həşimova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: hashimova.esmira@asoiu.edu.az

Nərminə Şahnəzərova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: shahnezerova.nermine@asoiu.edu.az

4 məqalə, 8 tezisin müəllifidir.

Ətraflı

Aysel Əhmədova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ahmedova.aysel@asoiu.edu.az

Tünzalə İbrahimova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: ibrahimova.tunzale@asoiu.edu.az