Laboratoriya

MüəllimlərFariz Əmirov

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasının müdiri, professor

Elmi dərəcə: texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: fariz.emirov@asoiu.edu.az

147 elmi və tədris metodik işi...

Ətraflı

Tamilla Naibova

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrası, dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: tamilla.naibova@asoiu.edu.az

270 elmi, tədris-metodiki və ictimai-siyasi işin müəllifidir. ...

Ətraflı

İbrahim Mövlayev

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasının dosenti

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: ibrahim.movlayev@asoiu.edu.az

152 elmi və tədris-metodiki vəsaitin müəllifidir.

Ətraflı

İradə Abdullayeva

Vəzifə: kimya elmləri namizədi

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: irada.abdullayeva@asoiu.edu.az

83 elmi və tədris metodik işlər. (32 məqalə, 30 tezis, Azərbaycan Respublikasının 10 Patenti, 3 metodik vəsait, 7 dərs vəsaiti,...

Ətraflı

Sabir Əmirov

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasının dosenti

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sabir.emirov@asoiu.edu.az

Təvəllüdü və anadan olduğu yer

Ətraflı

İlqar Hacıyev

Vəzifə: Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası kafedrasının dosenti, müəllim

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: ilqar.nadir@asoiu.edu.az

28 elmi məqalə, 2 ixtira, 21 tədris metodiki vəsaiti

Ətraflı

Tamara Ayralova

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasında dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: tamara.ayralova@asoiu.edu.az

47 elmi və tədris metodiki işin müəllifidir (onlardan 2-si Scopus bazasında öz əksini tapmışdır) ...

Ətraflı

Gülnarə Əliyeva

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasının dosenti

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: gulya.aliyeva@asoiu.edu.az

34 məqalə, 20

Ətraflı

Şahin Göyüşov

Vəzifə: İctimaiyyətlə Əlaqələr və Marketinq Departamentinin İstehsalat Təcrübəsi bölməsinin rəhbəri. Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası kafedrasının assistenti.

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sahin.goyusov@asoiu.edu.az

23 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Nərminə Quliyeva

Vəzifə: Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin “Üzvi maddələr və yüksək-molekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasında assistent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: narmina.guliyeva@asoiu.az

21 məqalə, 32 tezis

Ətraflı

Zahidə Əliyeva

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasının laboratoriya müdiri

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: zahide.aliyeva@asoiu.edu.az

8 məqalə, 7 tezis, Azərbaycan Respublikasının 1 Patenti, , 1 dərs vəsaiti

Ətraflı

Kərəm Şixəliyev

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasının professoru

Elmi dərəcə: kimya elmləri doktoru

E-Poçt: kerem.shixaliyev@asoiu.edu.az

320 elmi məqalə, 18 ixtira, 20 dərslik və dərs vəsaiti şəhadətnaməsində öz əksini tapmışdır...

Ətraflı

Aytən Məmmədova

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrası, assistent

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: aytan.mammadova@asoiu.edu.az

32 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir.

Ətraflı

Zümrüd Qurbanova

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasının dosenti

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: zumrud.qurbanova @ asoiu.edu.az

124 elmi  əsərin, o cümlədən 12 müəlliflik şəhadətnaməsi və ixtiranın, 64 məqalənin, 31 konfrans materialını...

Ətraflı

Səidə Məmmədli

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasında 0.5 ştat əvəzləyici dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: saida.mammadli@asoiu.edu.az

26 məqalə, 34 tezis müəllifidir (onlardan 4-i Web of Science Core Collection bazasında, 2-sı isə Scopus bazasında öz əksini tapmışdır).

Ətraflı

Aidə Şahməmmədova

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasında 0.5 ştat əvəzləyici dosent, Magistratura bölməsinin dekan müavini, dosent

Elmi dərəcə: Kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: aida.shahmammadova@asoiu.edu.az

25 elmi və tədris metodiki işin müəllifi...

Ətraflı

Günel Əzizova

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasında baş laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: azizova.gunel@asoiu.edu.az

4 məqalə, 5 tezis ...

Ətraflı

Nərgiz Ömərova

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasında baş laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: nargiz.omerova@asoiu.edu.az

5 elmi və tədris-metodiki işin müəllifidir ...

Ətraflı

Vüsalə Rzayeva

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrası, laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: vusale.rzayeva@asoiu.edu.az

08.07.1985, Salyan rayonu.

Ətraflı

Könül İravanlı

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasında laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: iravanli.konul@asoiu.edu.az

14 məqalə, 1 tezis, 1 metodik vəsait

Ətraflı

Firəngiz Rəhimova

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasının laborantı

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: firengiz.rehimova@asoiu.edu.az

1məqalə, 6 tezis, 1 layihə

Ətraflı

Aynur Məmmədova

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasının laborantı

Elmi dərəcə:

E-Poçt: aynur.memmedova@asoiu.edu.az

1 məqalə, 6 tezis, 1 layihə

Ətraflı

Lamiyə Hüseynova

Vəzifə: “Üzvi maddələr və yüksəkmolekullu birləşmələrin texnologiyası” kafedrasında laborant

Elmi dərəcə: .

E-Poçt: lamiye.huseynova@asoiu.edu.az

Tədqiqat sahəsi: -

Ətraflı