Laboratoriya

MüəllimlərƏləkbər Həsənov

Vəzifə: Kafedra müdiri, professor

Elmi dərəcə: texnika elmləri doktoru

E-Poçt: elekber.hasanov@asoiu.edu.az

Ə.A.Həsənov 170-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 2 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 4 patentin, 2 monoqrafiya, 20 dərslik və dərs vəsaitinin m...

Ətraflı

Keykavus Əcәmov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: kimya elmləri doktoru

E-Poçt: keykavus.acamov@asoiu.edu.az

521 əsərin, o, cümlədən, 324 məqalə, 117 tezis, 5 dərslik, 19 patentin müəllifidir.

Ətraflı

Fəxrəddin Yusubov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: fakhraddin.yusubov@asoiu.edu.az

 153 elmi əsərin, o cümlədən 137  məqalə və tezis, 1 dərslik, 4 dərs və 8 metodik vəsaitlərin, 1patent, 1 monografiyanın müəllifidir. ...

Ətraflı

Nigar Səlimova

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: kimya elmləri doktoru

E-Poçt: nigar.salimova@asoiu.edu.az

278 elmi əsərin, 66 dərs və dərs vəsaitinin, 20 patent və müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir.

Ətraflı

Afaq Quliyeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: afag.guliyeva57@asoiu.edu.az

60 məqalə,  20 tezis,  2 dərs vəsaitinin müəllifidir

Ətraflı

Nərminə Əliyeva

Vəzifə: SABAH mərkəzinin rəhbəri,dosent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: narmina.aliyeva@asoiu.edu.az

33 elmi və tədris-metodiki vəsaitin, o cümlədən, 9 tezis, 18 məqalə, 6 dərs vəsaiti və 1 Azərbaycan Respublikası patentinin müəllifidir. 

Ətraflı

Gülnarə Sultanova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmlər namizədi

E-Poçt: gulnara.sultanova@asoiu.edu.az

25 elmi məqalənin, 3 ixtiranın, 5 metodik vəsaitin, 15 tezisin müəllifidir.

Ətraflı

Nigar Məmmədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: memmedova.nigar@asoiu.edu.az

98 nəşr olunmuş elmi əsər, 30 tezis,  8 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiya, 2 patent,  53 məqalə, 11 magistr və bakalavr pilləsi üç&uu...

Ətraflı

Əzizağa Qurbanov

Vəzifə: dekan,dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: a.qurbanov@asoiu.edu.az

17 məqalə, 17 tezis, 1 dərslik, 10 patent, 3 dərs vəsait, 8 metodik vəsaitin müəllifidir.

Ətraflı

Fəridə Məmmədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: farida.mammadova50@asoiu.edu.az

100-ə yaxın elmi əsərin, o cümlədən 16 dərslik və dərs vəsaiti, 2 ixtiraçılıq patenti, məqalə və yerli və Beynə...

Ətraflı

Nurlana Duşdurova

Vəzifə: Asisstent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: nurlana.dushdurova@asoiu.edu.az

4 məqalə, 2 tezisin müəllifidir.

Ətraflı

Rəna Məmmədova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: rana.mammadova46@asoiu.edu.az

65 elmi məqalə və tədris-metodiki işlərin, 11 müəlliflik şəadətnaməsinin müəllifidir.

Ətraflı

Mətanət Hüseynova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: matanat.huseynova@asoiu.edu.az

1 elmi ixtira, 33 elmi məqalə, 10 tezis, 1 monoqrafiya, 3 dərs vəsaiti və 2 laboratoriya praktikumunun müəl...

Ətraflı

Kəmalə Qəzvini

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: gazvini.kamala.asoiu.edu.az

13 tezis, 17 məqalə, 4 metodik vəsait, 2 dərs vəsaiti, 1 patentin müəllifidir.    

Ətraflı

Cavadova Xədicə

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: xadica.cavadova@asoiu.edu.az

55 elmi məqalənin, 2 müəlliflik şəhadətnaməsinin, 2 dərsliyin, 1 metodik vəsaitin müəllifidir.

Ətraflı

Nərgiz Bağırova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: nargiz.bagirova@asoiu.edu.az

25 məqalə, 8 tezis, 1 dərslik, 3 dərslik, 2 metodik vəsaitin müəllifidir

Ətraflı

Elvira Hüseynova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə elmlər doktoru

E-Poçt: elvira.huseynova2@asoiu.edu.az

71 məqalə, 35 tezis, 4 patent daxil olmaqla 123 əsərin müəllifidir.

Ətraflı

Soltan Əliyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: soltan.aliyev50@asoiu.edu.az

48 məqalə, 16 tezis, 10 dərs vəsaiti, 1 monoqrafiyanın müəllifidir. 

Ətraflı

Aynurə Əliyeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: aliyeva.aynur@asoiu.edu.az

11 məqalə, 10 tezisin müəllifidir.

Ətraflı

Dürdanə Şirinova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmlər namizədi

E-Poçt: durdana.shirinova@asoiu.edu.az

57 məqalə, 29 tezis, 4 dərslik, 5 dərs vəsaiti, 21 patent,19 metodik vəsaitin müəllifidir.

Ətraflı

Sevinc İbadova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namziədi

E-Poçt: sevinc.ibadova@asoiu.edu.az

37 məqalə, 11 patent, 19 dərs və metodiki vəsaitin müəllifidir

Ətraflı

Sevinc Quliyeva

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sevinc.quliyeva@asoiu.edu.az

10 tezis, 2 patent, 48 məqalənin müəllifidir.

Ətraflı

Ülviyyə Qurbanlı

Vəzifə: asisstent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: gurbanli.ulviyya@asoiu.edu.az

2 məqalənin müəllifidir.

Ətraflı

Rauf Babayev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: rauf.babayev59@asoiu.edu.az

57 məqalə 25 tezis, 3 dərs vəsaitinin müəllifidir

Ətraflı

Elbrus Məmmədov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: elbrus.mammadov@asoiu.edu.az

 29 məqalə, 30 tezis, 1 dərs vəsaiti, 3 metodiki göstəriş, 3 metodiki vəsait  və o cümlədən 4 müəlliflik şəhadətnaməsinin mü...

Ətraflı

Ramil Sadıqov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: aqrar elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: ramil.sadigov@asoiu.edu.az

58 məqalə, 2 monoqrafiyanın müəllifidir.

Ətraflı

Maya Abdullayeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: maya.abdullayeva@asoiu.edu.az

79 elmi əsər, onlardan 9 dərs vəsaiti və 6 ixtiranın müəllifidir.

Ətraflı

İradə Xələfova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: xalafovairada@asoiu.az

24 məqalə, 10 tezis, 8 konfrans materialı, 1 ixtiranın müəllifidir.

Ətraflı

Nüşabə Həmzəyeva

Vəzifə: asisstent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: hamzayevanusaba@asoiu.az

6 məqalə, 6 tezis, 4 konfrans materialının müəllifidir.

Ətraflı

Aygün Namazova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: aygun.namazova@asoiu.edu.az

1 məqalə, 2 tezisin müəllifidir.

Ətraflı

Adıgözəl Hüseynov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: adik1955@asoiu.edu.az

17 məqalə, 31 tezis, 11 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti və 1 müəlliflik şəhadətnaməsinin müəllifidir.

Ətraflı

Namiq Abdullayev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: namiq.abdullayev@asoiu.edu.az

36 məqalə, 2 ixtira, 3 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ətraflı

Alina Yusif-zadə

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: texnika elmləri namizədi

E-Poçt: linayusif44@mail.ru

10 tezis, 25 metodik vəsait,  85 məqalənin müəllifidir. 

Ətraflı

Kəmalə Abdullayeva

Vəzifə: assistent, laboratoriya müdiri

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: abdullayeva.kamala@asoiu.edu.az

20 tezis 9 məqalənin müəllifidir.

Ətraflı

Çingiz İbrahimov

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: texnika üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: cingiz.ibraqimov@asoiu.edu.az

200-dən artıq elmi əsərin, o cümlədən 3 monoqrafiya, 4 dərslik, metodiki göstəriş, dərsliklərin, patentlərin, müəlliflik şəhadətnamələrinin...

Ətraflı

Fuad Ağayev

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: agayev.fuad@asoiu.edu.az

    6 məqalə, 7 tezis, 2 patentin müəllifidir

Ətraflı

Əbülfəz Babayev

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: texnika elmləri doktoru

E-Poçt: abulfaz.babayev2@asoiu.edu.az

325 elmi əsər, o cümlədən 105 elmi ixtira və patentin, 10 dərslik, 8 metodik vəsaitl və 2  monoqrafiyanın müəllifidir.  

Ətraflı

Gülşən Dədəyeva

Vəzifə: dosent, dekan müavini

Elmi dərəcə: texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: gulshan.dadayeva@asoiu.edu.az

22 məqalə, 4 tezis, 4 dərs vəsaiti və 1 metodik vəsaitin müəllfidir.

Ətraflı

Elşən Zeynalov

Vəzifə: SABAH mərkəzinin koordinatoru, dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: zeynalov.elshan@asoiu.edu.az

9 məqalə, 12 tezis, 2 dərs vəsaitinin müəllifidir.

Ətraflı

Mətləb Atayev

Vəzifə: dekan müavini, dosent

Elmi dərəcə: Texniki elmləri namizədi

E-Poçt: matlab.atayev@asoiu.edu.az

48 məqalə, 27 tezis, 13 patent, 4 dərs vəsait, 8 metodik vəsaitin müəllifidir.

Ətraflı

Sevinc Məmmədxanova

Vəzifə: professor, dekan

Elmi dərəcə: kimya elmləri doktoru

E-Poçt: sevinc.mammadxanova@asoiu.edu.az

90 elmi və tədris-metodiki işin, 8 dərs vəsaiti və 1 dərsliyin müəllifidir.

Ətraflı

Nigar Vəliyeva

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: vliyeva.nigar@asoiu.edu.az

1 tezisin müəllifidir.

Ətraflı

Həmayıl Cəlilova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: celilova.hemayil@asoiu.edu.az

2 məqalənin müəllifidir.

Ətraflı

Aytən Bayramova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: bayramova.ayten@asoiu.edu.az

1 tezisin müəllifidir

Ətraflı

Leyla Fərzəliyeva

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: leyla.ferzeliyeva@asoiu.edu.az

5 məqalənin və 3 tezisin müəllifidir.

Ətraflı

Sevinc Abdullayeva

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sevinc.abdullayeva@asoiu.edu.az

Reyhan İbadova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ibadova.reyhan@asoiu.edu.az

1 məqalənin müəllifidir.

Ətraflı

Pərvanə Əliyeva

Vəzifə: laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: eliyeva.pervane@asoiu.edu.az

Nuranə Çələbiyeva

Vəzifə: laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: celebiyeva.nurane@asoiu.edu.az

1 tezisin müəllifidir

Ətraflı