Laboratoriya

Müəllimlər Camal Mustafayev

Vəzifə: Kafedra müdiri, professor

Elmi dərəcə: tarix elmləri doktoru

E-Poçt: camal.mustafayev@asoiu.edu.az

Yaşar Əhmədov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: yashar.ahmedov@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri

Ətraflı

İradə Nuriyeva

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: irada.nuriyeva @asoiu.edu.az

109 adda elmi və tədris-metodiki iş: 83 məqalə (30-u xaricdə - 5Web of Science, ResearcherID, and&nbs...

Ətraflı

Kəminə Məmmədоvа

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: kamina.mamedova@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri  

Ətraflı

Zenfira Quliyeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: tarix üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: zemfira.quliyeva@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri

Ətraflı

Azad Cəfərov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: azad.cafarov@asoiu.edu.az

20 məqalə, 3 tezis, 8 metodik vəsait, 2 dərs vəsaiti, 1 kitab

Ətraflı

Faiq Əliyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: tarix üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: faiq.aliyev@asoiu.edu.az

40 məqalə, 5 tezis, 3 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti, 1 kitabın elmi redaktorı, məqalələr jurnallarda və beynəlxalq konfranslarda.

Ətraflı

Tahir Cəfiyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: tarix üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: tahir.cafiyev@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri:

Ətraflı

Nail Məmmədov

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının dosenti

Elmi dərəcə: hüquq doktoru (Dr.jur.)

E-Poçt: nail.mammadov@asoiu.edu.az

30 elmi məqalə

Ətraflı

Nərminə Qasımova

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının baş müəllimi

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: narmina.qasimova@asoiu.edu.az

75 məqalə, 2 tezis, 2 metodik vəsait,1 kitabça, 1 kitaba 

Ətraflı

Sevda Yusifova

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: sevda.yusifova@asoiu.edu.az

38 elmi məqalə, 2 metodik iş, 8 tezis.

Ətraflı

Əzizə Ağayeva

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının müəllimi

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: aziza.agayeva@asoiu.edu.az

12 məqalə, 1 metodik vəsait

Ətraflı

Sevinc Hüseynova

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasında müəllim

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: sevinc.huseynova@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərlər

Ətraflı

Telman Musayev

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının müəllimi

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: telman.musayev@asoiu.edu.az

10 məqalə, 1 tezis, 1dərs vəsaiti

Ətraflı

Lətafət Hümmətova

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının dosenti

Elmi dərəcə: fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: latafat.hummatova@asoiu.edu.az

50-yə yaxın məqalə, &...

Ətraflı

Nərminə Əmirbəyova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: tarix üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: narmina.amirbayova@asoiu.edu.az

30 məqalə, 3 kitab, 5 kitaba rəy

Ətraflı

Mayya Cəfərquliyeva

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının baş müəllimi

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: maya.cafarquliyeva@asoiu.edu.az

15 məqalə, 12 tezis, 1dərslik, 1 tədris proqramı

Ətraflı

Cəmilə Həsənova

Vəzifə: İctimai fənlər kafedrası baş müəllim

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: camila.hasanova@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri

Ətraflı

Günay Əliyeva

Vəzifə: “İctimai elmlər” kafedrasında baş müəllim

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: gunay.aliyeva@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri

Ətraflı

Afaq Məmmədova

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrası, professor

Elmi dərəcə: fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: afag.mammadova@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri ...

Ətraflı

Sevda Əmirova

Vəzifə: baş laborant

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: sevda.amirova@asoui.edu.az

16 elmi məqalə

Ətraflı

İlqar Əliyev

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: ilqar.aliyev@asoiu.edu.az

25 məqalə, 3 tezis, 1 metodik vəsait, 1 kitab (həmmüəllif)

Ətraflı

Svetlana Nagıyeva

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının müəllimi

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: svetlana.nagiyeva@asoiu.edu.az

40 elmi məqalə, 3 metodik vəsai

Ətraflı

Nuranə Mazanova

Vəzifə: baş laborant

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: gasimova.nurana@asoiu.edu.az

2 elmi məqalə, 7 tezis Seçilm...

Ətraflı

Günay Həsənova

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının kabinet müdiri

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: hasanova.gunay@asoiu.edu.az

yoxdur 

Ətraflı

Ziya Səmədli

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının baş müəllimi

Elmi dərəcə: siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: ziya.semedli@asoiu.edu.az

       32 elmi məqalə, 1 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti, çoxsaylı tədris proqramları və   ...

Ətraflı

Rüstəm Rəsulov

Vəzifə: Kafedra müdiri, professor

Elmi dərəcə: filologiya üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: rasulov.rustam@asoiu.edu.az

Monoqrafiya – 5 Elmi-tədris nəşrləri – 2

Ətraflı

Afaq Ağayeva

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: filologiya üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: afaq.agayeva@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 73; Monoqrafiya – 1; Dərs vəsaiti – 1; Metodik vəsait – 1; Elmi-metodik məqalə və konfrans materialları (o cümlədən, beynəlxalq konfrans) – 16;

Ətraflı

ÜLKƏR ASLANOVA

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ulkar.aslanova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 9; Dərslik - 2 Konfrans materialları – 11.

Ətraflı

Rafael Əliyev

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: rafael.aliyev@asoiu.adu.az

Elmi əsərləri – 38 ; Elmi tədris nəşrləri − 2 Konfrans materialları – 4.

Ətraflı

İlahə Həsənova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ilaha.hasanova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri –2       Dərslik – 2       Konfrans materialları – 3  

Ətraflı

Sevil Nəcəfova

Vəzifə: müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: nacafova.sevil@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri: 7. Konfrans materialları: 4.

Ətraflı

Sədaqət Qasımova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: sadaqat.qasimova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri - 9

Ətraflı

Könül Abdullayeva

Vəzifə: Baş müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: konul.abdullayeva75@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 22 Konfrans materialları - 13

Ətraflı

Sevinc Nəsibova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: sevinc.nesibova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 21 Konfrans materialları – 18

Ətraflı

Vəfa Abbasova

Vəzifə: Müəllim

Elmi dərəcə: filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: vafa.abbasova@asoiu.edu.az

Elmi əsərləri – 11 ; Monoqrafiya – 2   Elmi-tədris nəşrləri – 5

Ətraflı

Sürəyya Nağıyeva

Vəzifə: Böyük laborant, müəllim

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: nagiyeva.surayya@asoiu.edu.az