Laboratoriya

Müəllimlər Camal Mustafayev

Vəzifə: Kafedra müdiri, professor

Elmi dərəcə: tarix elmləri doktoru

E-Poçt: camal.mustafayev@asoiu.edu.az

Yaşar Əhmədov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: yashar.ahmedov@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri

Ətraflı

İradə Nuriyeva

Vəzifə: professor

Elmi dərəcə: siyasi elmlər üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: irada.nuriyeva @asoiu.edu.az

109 adda elmi və tədris-metodiki iş: 83 məqalə (30-u xaricdə - 5Web of Science, ResearcherID, and&nbs...

Ətraflı

Kəminə Məmmədоvа

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: kamina.mamedova@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri  

Ətraflı

Zenfira Quliyeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: tarix üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: zemfira.quliyeva@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri

Ətraflı

Azad Cəfərov

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: azad.cafarov@asoiu.edu.az

20 məqalə, 3 tezis, 8 metodik vəsait, 2 dərs vəsaiti, 1 kitab

Ətraflı

Faiq Əliyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: tarix üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: faiq.aliyev@asoiu.edu.az

40 məqalə, 5 tezis, 3 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti, 1 kitabın elmi redaktorı, məqalələr jurnallarda və beynəlxalq konfranslarda.

Ətraflı

Tahir Cəfiyev

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: tarix üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: tahir.cafiyev@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri:

Ətraflı

Nail Məmmədov

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının dosenti

Elmi dərəcə: hüquq doktoru (Dr.jur.)

E-Poçt: nail.mammadov@asoiu.edu.az

30 elmi məqalə

Ətraflı

Nərminə Qasımova

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının baş müəllimi

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: narmina.qasimova@asoiu.edu.az

75 məqalə, 2 tezis, 2 metodik vəsait,1 kitabça, 1 kitaba 

Ətraflı

Sevda Yusifova

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: sevda.yusifova@asoiu.edu.az

38 elmi məqalə, 2 metodik iş, 8 tezis.

Ətraflı

Əzizə Ağayeva

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının müəllimi

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: aziza.agayeva@asoiu.edu.az

12 məqalə, 1 metodik vəsait

Ətraflı

Sevinc Hüseynova

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasında müəllim

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: sevinc.huseynova@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərlər

Ətraflı

Telman Musayev

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının müəllimi

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: telman.musayev@asoiu.edu.az

10 məqalə, 1 tezis, 1dərs vəsaiti

Ətraflı

Lətafət Hümmətova

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının dosenti

Elmi dərəcə: fəlsəfə elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: latafat.hummatova@asoiu.edu.az

50-yə yaxın məqalə, &...

Ətraflı

Nərminə Əmirbəyova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: tarix üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: narmina.amirbayova@asoiu.edu.az

30 məqalə, 3 kitab, 5 kitaba rəy

Ətraflı

Mayya Cəfərquliyeva

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının baş müəllimi

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: maya.cafarquliyeva@asoiu.edu.az

15 məqalə, 12 tezis, 1dərslik, 1 tədris proqramı

Ətraflı

Cəmilə Həsənova

Vəzifə: İctimai fənlər kafedrası baş müəllim

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: camila.hasanova@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri

Ətraflı

Günay Əliyeva

Vəzifə: “İctimai elmlər” kafedrasında baş müəllim

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: gunay.aliyeva@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri

Ətraflı

Afaq Məmmədova

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrası, professor

Elmi dərəcə: fəlsəfə üzrə elmlər doktoru

E-Poçt: afag.mammadova@asoiu.edu.az

Seçilmiş əsərləri ...

Ətraflı

Sevda Əmirova

Vəzifə: baş laborant

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: sevda.amirova@asoui.edu.az

16 elmi məqalə

Ətraflı

İlqar Əliyev

Vəzifə: baş müəllim

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: ilqar.aliyev@asoiu.edu.az

25 məqalə, 3 tezis, 1 metodik vəsait, 1 kitab (həmmüəllif)

Ətraflı

Svetlana Nagıyeva

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının müəllimi

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: svetlana.nagiyeva@asoiu.edu.az

40 elmi məqalə, 3 metodik vəsai

Ətraflı

Nuranə Mazanova

Vəzifə: baş laborant

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: gasimova.nurana@asoiu.edu.az

2 elmi məqalə, 7 tezis Seçilm...

Ətraflı

Günay Həsənova

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının kabinet müdiri

Elmi dərəcə: yoxdur

E-Poçt: hasanova.gunay@asoiu.edu.az

yoxdur 

Ətraflı

Ziya Səmədli

Vəzifə: “İctimai fənlər” kafedrasının baş müəllimi

Elmi dərəcə: siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: ziya.semedli@asoiu.edu.az

       32 elmi məqalə, 1 metodik vəsait, 1 dərs vəsaiti, çoxsaylı tədris proqramları və   ...

Ətraflı