Laboratoriya


sdasd

Təhminə Tağıyeva

Vəzifə: assistent

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: tahmina.taghiyeva@ufaz.az


.

Qısa bioqrafik məlumat:

1995-ci ildə Azərbaycanın Bakı şəhərində anadan olub. 2012-ci ildə 47№-li orta məktəbi bitirərək, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına daxil olub. 2016-cı ildə bu ins­ti­tu­tun kimya-texnologiya fakultəsini bitirmiş və  həmin universitetin magistratura pilləsinə qəbul olmuşdur. 2018-ci ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin kimya-texnologiya fakultəsini bitirib. 2019-cu ildə ADNSU-nun kimyəvi kinetika və kataliz ixtisası üzrə doktoranturasına qəbul olub.

Tədqiqat sahəsi:

Azərbaycan yataqlarının yanar şistlərinin xassələrinin və onların alternativ yanacaq manbeləri kimi tədbiqinin tədqiqi, binar metal katalizatorların aktivliyi və selektivliyinin tədqiqi.

Təhsili və elmi dərəcəsi:

Kimya mühəndisliyi üzrə magistr (2018-ci il), kimya müahəndisliyi üzrə doktorant.

Əmək fəaliyyəti:

2017-2018 illərdə təyinatla Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin Elmi Tədqiqat Aerokosmik İnformatika İnstitutunda elmi işçi, 2018-2019 illər Azərbaycan Milli Aerokosmik Agentliyinin İdarə Aparatında baş mütəxəssis vəzifəsində işləyib. Hazırda  ADNSU-nun “Yeni kimyəvi materiallar və texnologiyalar” elmi tədqiqat laboratoriyasında kiçik elmi işçi vəzifəsində işləyir, həmçinin “Kimya və qeyri üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında saat hesabı müəllimdir.

 Seçilmiş əsərləri:                 

Исследование физико-химических свойств некоторых горючих сланцев Азербайджана, экоэнергетика, 2018,  №4.

О реакции превращения этанола в ацетон на бинарных магний-цинк оксидных катализаторах. Kimyanın problemləri. Bakı – 2019.