Laboratoriya


sdasd

Almaz Qurbanova

Vəzifə: laboratiya müdiri

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: almaz.qurbanova@asoiu.edu.az


..

Qısa bioqrafik məlumat:

22 iyun 1954-cü ildə anadan olub. Orta təhsilini 1961-ci ildə Ucar rayonununun 1 nömrəli orta məktəbinə daxil olub. 1971-ci ildə həmin məktəbi bitirib.

Tədqiqat sahəsi:

Üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi

Təhsili və elmi dərəcəsi:

Ali təhsilini  1980-ci ildə Məşədi Əzizbəyov adına Neft Kimya Unstitutunun “Kimya texnologiya” almış , "Mineral gübrələr" ixtisasını bitirmişdir.

Əmək fəaliyyəti:

Əmək fəaliyyəti: 1988-ci ildən ADNA-nın (indiki Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin) "Kimya texnologiya" fakultəsinin "Üzvi kimya" kafedrasında çalışıb, hal-hazırda “Kimya və qeyri- üzvi  maddələrin   texnologiyası" kafedrasında laboratoriya müdiri vəzifəsində işləyir.

 Seçilmiş əsərləri:

1.Синтез пропаргиловых эфиров 1,1- диорганил -3-бутин-1-олов//Мир нефтепродуктов Научно-технический журнал. Р.В.Курбанова А.К.Курбанова С.Т.Байрамова  Э.А.Алескерова

2.Алкоксииодирование некоторых замещенных n-аллилбензолов и циклизация полученных//Нефтепереработка и нефтехимия  Р.В.Курбанова Н.В.Джафарова С.Т.Байрамова А.Г.Гурбанова Э.А.Алекперова

3. Йодалкоксилирование гептена-1 пропаргиловым спиртом и исследование свойств полученных соединений//Мир нефтепродуктов Научно-технический журнал. Р.В.Курбанова С.Т.Байрамова А.Г.Гурбанова Э.А.Алекперова

4. Investigation of interaction of nitrils with aliminium/organic compositions//Journal of Advanced  Research and Development,  ISSN: 2455-4030Volume 1; Issue 7; July R.V.Qurbanova A.G.Gurbanova

5.Высокоэффективные сорбенты для очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов. //Azerbaijan journal of chemical news, АГУНП, 2019, №1, с.59-67. Гаджиева Р.Ш. Кахраманлы Ю.Н. Гурбанова А.Г. Кахраманов Н.Т.