Laboratoriya


sdasd

Mehparə Sadıqova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: m.sadiqova@mail.ru


-

Qısa bioqrafik məlumat:

1963-cü ildə Tovuz rayonunda  anadan olmuşdur. 1970-ci ildə Tovuz rayonu 26 Bakı Komissarı adına orta məktəbə daxil olmuş, 1980-ci ildə həmin orta məktəbi bitirmişdir. 

Tədqiqat sahəsi:

Üzvi birləşmələrin sintezi və tədqiqi

Təhsili və elmi dərəcəsi:

1981-ci ildə Azərbaycan Dövlət Universitetinin (BDU-nun) “Kimya” fakultəsinin axşam şöbəsinə daxil olmuşdur. 1987-ci ildə həmin fakultəni “Kimyaçı və kimya müəllimi” ixtisasını bitirmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti:

Əmək fəaliyyəti: 1988-2001-ci ildə C.A.Dadaşov adına “Elmi - tədqiqat tikinti materialları” institutunda laborant, sonra isə mühəndis vəzifəsində çalışmışdır. 2001-ci ildən Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasınin (İndiki Azərbaycan Neft və Sənaye Universitetinin ) "Üzvi kimya" kafedrasında, 2016-cı ildən bu günə kimi “Kimya və qeyri- üzvi maddələrin texnologiyası" kafedrasının "Üzvi kimya" laboratoriyasında böyük laborant vəzifəsində çalışır.