Laboratoriya


sdasd

Şərifova Teyfə

Vəzifə: laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: teyfe.sherifova@asoiu.edu.az


.

Qısa bioqrafik məlumat:

1982-ci il iyun  ayının 6-də Qazax şəhərində anadan olmuşdur. 1999-cü ildə Qazax şəhər 2 nömrəli məktəbi bitirmişdir. 2000-ci  ildə Azərbaycan Dövlət Neft Aka­de­mi­yasının “Kimya-texnologiya” fakültəsinin bakalavr pilləsini bitirmişdir.

 Təhsili və elmi dərəcəsi:

  •  2000-2004-ci illər Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının “Kimya-texnologiya” fakültəsinin tələbəsi;
  • 2004-ci ildən  laborant;