Laboratoriya


sdasd

Esmira Həşimova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: hashimova.esmira@asoiu.edu.az


.

Qısa bioqrafik məlumat:

1985-ci ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2003-cü ildə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 100 saylı orta məktəbi bitirib. 2004- cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin kimya fakültəsinə qəbul olub. 2008-ci ildə BDU-ni bitirib. 2010-cu ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin (Analitik kimya ixtisası üzrə) magistratura bölməsinə qəbul olub,2012-ci ildə bitirib.

Tədqiqat sahəsi:

Sintetik sorbentlər vasitəsilə palladium (II) və platin (IV) ionlarının qatılaşdırılaraq təyini metodikalarının işlənməsi

Təhsili və elmi dərəcəsi:

2014-cü ildə Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantura və dissertantura şöbəsinə qəbul olub. Hal-hazırda ADNSU-nun “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasının dissertantıdır.

Əmək fəaliyyəti:

9 aprel 2009-cu ildə ADNA-nın “Fiziki və analitik kimya” kafedrasına böyük laborant vəzifəsinə işə qəbul olub. Hal-hazırda Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetnin “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında böyük laborant vəzifəsində işləyir.

Seçilmiş əsərləri:

1.“Tərkibində sulfodimezin fraqmenti saxlayan polimer sorbentlə  Pd2+  ionunun sorbsiyasının tədqiqi”, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü il dönümünə həsr olunmuş doktorant, magistr və gənc tədqiqatçıların “Kimyanın aktual problemləri” XI respublika konfransı, Bakı Dövlət Universiteti, 3-4 may,2017-ci il, səh.119

2.“Tərkibində NN/ difenil quanidin saxlayan polimer sorbentlə  palladium (II) ioununun sorbsiyasının tədqiqi” Akademik Rəfiqə Əlirza qızı Əliyevanın 85 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans:“Koordinasion birləşmələr kimyası: Analitik kimyanın aktual problemləri”, Bakı Dövlət Universiteti 16-17 noyabr 2017 ci il,səh.108

3.“Исследование сорбции палладий ион полимерных сорбентов содержащие фрагмент сульфодимезин и NN/дифенилгуанидин”, Всероссийская конференция молодых ученых-химиков (С международным участием), Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И.Лобачевского Нижний Новгород, 15-16 мая 2018 год, ст.219

4.“İnvestigation of determination of palladium (II) ion by concentration with NN΄-diphenyl guanidine fragmented chelate forming sorbent”, Austrian Journal of Technical and Natural Sciences, № 1–2 ,2018 January – February,p.88

5. “Norsulfazol  fraqmentli polimer sorbentlə palladium (II) ionunun qatılaşdırılaraq tədqiqi”, Sumqayıt Dövlət Universiteti ,Elmi Xeberler jurnalı,Cild 19, № 2,     səh.31-36, Sumqayıt-2019

6.”Spectrophotometric sorption of palladium() ions with maleic anhydride styrene copolymer-norsulfazolum system”, Advanced in synthesis and complexing Book of abstracts,The fifth international scientific conference Organic chemistry section, 22-26 April,p.85,Moscow RUDNUniversity,Moscow-2019

7.”Сорбционно-фотометрическое определение палладия с использованием химических модифицированных синтетических сорбентов “,XI Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды «ЭКОАНАЛИТИКА-2019» Школа молодых ученых по анализу объектов окружающей среды 27 мая – 01 июня 2019 года  Пермь, ст.12

8.“Sorption-photometric determination of palladium (2+) ions with maleic anhydride styrene copolymer-streptocide system”, «Химическая наука и образование, проблемы и перспективы развития» Сборник материалов Международной конференции приуроченной к международному году периодической таблицы химических элементов, Махачкала, 17-18 сентября 2019 г. ст.137-139

9.“Сорбция ионов палладия(II)хелатобразующимисорбентами”, XXIX Российская молодежная научная конференция с международным участием, посвященной 150-летию Периодической таблицы химических элементов. Уральский Федеральный Университет,Екатеринбург 23-26 апреля ,2019,ст.68

10.”m-aminofenol fraqmentli amin daxil edilmiş xelat sorbentlə palladium(II) ionunun sorbsiyasının tədqiqi”, Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 96 illiyinə həsr olunmuş,XXI əsrdə ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri  materialları ,Bakı Dövlət Universiteti, 3-4 mayBakı -2019, səh.74.