Laboratoriya


sdasd

Nərminə Şahnəzərova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: shahnezerova.nermine@asoiu.edu.az


4 məqalə, 8 tezisin müəllifidir.

Qısa bioqrafik məlumat:

1989-cu il  mart ayının 20-si Bakı şəhərində anadan olub. 252-saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra Bakı Dövlət Universitetinin “Kimya” fakultəsinin "Tətbiqi kimya" ixtisasına qəbul olub.

Tədqiqat sahəsi:

Ətraf mühitdə aparılan monitorinqlər, ətraf mühit obyektlərində  ağır metalların, radioaktiv elementlərin  və üzvi maddələrin təyini

Təhsili və elmi dərəcəsi:

  • 2012-ci il Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakultəsində bakalavr təhsili almışdır.
  • 2016-cı il Bakı Dövlət Universitetinin  "Ekoloji kimya " kfedrasında "Ətraf mühit kimyası" ixtisası üzrə magistr təhsili almışdır. 
  • 2018-ci il Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetində "Kimya texnologiya" fakultəsinin "Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası" kafedrasında "Ekoloji kimya" ixtisası üzrə doktoranturaya qəbul olmuşdur.

Əmək fəaliyyəti:

  • 2013-cü ildə ADNA-nın "Ümumi və qeyri-üzvi kimya" kafedrasında böyük laborant olaraq işə başlamışdır.
  • 2016-cı ildən ADNSU-nun "Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası" kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır.

Seçilmiş əsərləri:

  1.Лечебно-профилактические  и полезные свойства граната//Журнал молодой ученый № 4, 2014, c. 176-178 

  2. Химический состав, питательная ценность и лечебное применение свеклы//Молодой ученый. — 2015. — №5. — С. 67-69.

 3. Биологическое значение железа//Молодой ученый.  2015, №4. С. 34-36. Гаджиева С.Р., Алиева Т.И.,Исаева Н.М.

  4.Химический состав гранаты//X международная научно-практическая конференция: Вести современной науки Praha ,              Czeh  republic

5. Определение содержания ионов железа в разных видах фруктов //Материали за 11-а международна научна практична конференция, «Бъдещите изследвания», - 2015, Том 1 Екология. Химия и химически технологии. Селско стопанство. София, с.23-25

6. Mineral maddələrin tərkib xüsusiyyətləri və insan orqanizmində rolu//XXI əsrdə  Ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” V respublika elmi konfransının materialları, 2016, s.

7. Sink(II)-in  insan orqanizmində rolu//XXI əsrdə  Ekologiya və torpaqşünaslıq elmlərinin aktual problemləri” V respublika elmi konfransının materialları, 2016, s.

8. XI Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды с международным участием «ЭКОАНАЛИТИКА-2019» // ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И РАДИОАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ГРЯЗЕВОМ ВУЛКАНЕ АЛЯТ Гаджиева С.Р., Алиева Т.И., Шахназарова Н.М

9. XI Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды с международным участием «ЭКОАНАЛИТИКА-2019» ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПРОБАХ АРТЕЗИАНСКОЙ ВОДЫ АБШЕРОНСКОГО ПОЛУОСТРОВА Гаджиева С.Р., Шахназарова Н.Алиева Т.И., Гусейнова Г.Б