Laboratoriya


sdasd

Aysel Əhmədova

Vəzifə: böyük laborant

Elmi dərəcə: -

E-Poçt: ahmedova.aysel@asoiu.edu.az


.

Qısa bioqrafik məlumat

1990-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub. 2008-ci ildə Sabunçu rayonu 107 saylı orta məktəbini bitirərək Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasına daxil olub. 2012-ci ildə akademiyanın ­“Kimya texnologiya” fakültəsini bitirmiş. 2017-2019-cu illərdə Gəncə Dövlət Universitetinin “Yüksək molekullu birləşmələr” kimyası ixtisasının magistr pilləsini bitirib.

Təhsili və elmi dərəcəsi

Magistr

Əmək fəaliyyəti

2013-cü ildə “Fiziki və analitik” kimya kafedrasında böyük-laborant vəzifəsində  işləyib. Hal-hazırda ADNSU-nun “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında böyük-laborant vəzifəsində çalışır.

Elmi əsərləri

1.Polialkilmetakrilat tipli çoxfunksiyalı aşqarın alınması-konfrans, Gəncə şəh, 295 səh, 2018-ci il

2.Allil kapronatın stirolla birgə polimerləşməsi və neft yağlarının tərkibində tədqiqi-məqalə, Gəncə şəh, səh 46, 2019-cu il

3. Dipolialkiltiofosfat tipli çoxfunksiyalı aşqarın alınması və hazırlanması-məqalə, Moskva şəh, səh 45-46, 2020-ci il