Laboratoriya


sdasd

Almas Həbibova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: Kimya elmləri namizədi

E-Poçt: almas.habibova@asoiu.edu.az


70 elmi məqalə və tezislərin, bir dərslik, 5 dərs vəsaitinin həmmüəllifidir.

Qısa bioqrafik məlumat:

Həbibova Almas Qüdrət qızı - 26.07.1946-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.

1969-cu ildə həmin Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunin kimya-texnologiya fakültəni mühəndis-texnoloq istisası üzrə bitirərək  təyinatla Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunda baş laborant vəzifəsində  çalışmışdır.

Tədqiqat səhəsi :

 Asetilen birləşmələri sahəsində tədqiqatlar

Təhsil və elmi dərəcə:

1969-cu il  - Azərbaycan Neft və Kimya İnstitunun "Kimya texnologiya" fakultəsi

1976-cı ildə "Üzvi kimya" ixtisası üzrə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.

Əmək fəaliyyəti :

 1969-1971 – Azərbaycan Neft və Kimya İnstitununda  (ADNSU) baş laborant

 1972-1976-cı illərdə əyani aspirant (ADNSU)

  1976-1990-cı illərdə elmi işçi

  1990- "Üzvi kimya" kafedrasında assistent

  1992 -ci ildən hal-hazırki dövrə qədər dosent vəzifəsində çalışır  

Seçilmiş əsərlər  :

1.Синтез пропаргиловых эфиров 1,1- диорганил -3-бутин-1-олов//Мир нефтепродуктов Научно-технический журнал.

 2.Синтез и свойства аллиловых β- бром эфиров//«Промышленное производство эластомеров»

3. Алкоксииодирование некоторых замещенных n-аллилбензолов и циклизация полученных// Нефтепереработка и нефтехимия

 4. Региоселективное алкоксигалогенирование индена непредельными  С3 спиртами//Вестник науки и образования

5. Йодалкоксилирование гептена-1 пропаргиловым спиртом и исследование свойств полученных соединений//Мир нефтепродуктов Научно-технический журнал.

  6. Региоселективное  алкоксигалогенирование бензофурана непредельными С3-спиртами//Вестник науки и образования

  7. Investigation of interaction of nitrils with aliminium/organic compositions//International Journal of Advanced  Research and Development, ISSN: 2455-4030Volume 1; Issue 7; July

   8. Production and use elastomers complex catalysts of the Polymerization process//International Journal of Advanced Research and Development

Mükafatlar:

1.Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin 2000-ci il 14 dekabr tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi fəxri adı verilmişdir.