Laboratoriya


sdasd

Natella Cabbarova

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya elmləri namizədi

E-Poçt: natella.cabbarova49@asoiu.edu.az


2 monografiya, 40 məqələ, 38 tezis, 38 dərs vəsaiti, 3 dərslik, 6 müəlliflik şəadətnaməsidir.

 

Tədqiqat səhəsi:

Kataliz

Təhsil və elmi dərəcə:

1967 – 1972  - ADNSU-nin KTF-nin  mühəndis-kimyaçı-texnoloq ixtisası üzrə təhsil alıb

1978-ci ildə Leninqrad şəhərində namizədlik dissertasiyasını müdafiə edib

1988  -  dosent elmi adı almışdır.

Əmək fəaliyyəti:

 1972 – 1980  -  mühəndis (ADNSU)

  1980 – 1982  -  ümumi kimta kafedrasının kiçik elmi işçi (ADNSU)

   1982 – 1986  -  ümumi kimta kafedrasının assistent (ADNSU)

   1986 -ci ildən dosent vəzifədə  (ümumi kimya üzrə dosent diplomu ).

Seçilmiş əsərlər :

Dərsliklər :

  1. “Общая химия», изд.ADNSU,  2011,  320 стр.
  2. «Химия элементов»,   изд.ADNSU,  2012,  300 стр.
  3. «Chemistry», Baku, 2018, 216 p.

Kitab:

  1.  «Химия в современном мире», Баку, 2014, 262 стр.

Monografiyalar:

  1.  Координационные соединения переходных металлов. Изд.Элм. 244 стр., Баку, 2006. 
  2. Комплексы переходных металлов с молекулярным кислородом. Баку. Изд.Элм, 200 стр., 2012.