Laboratoriya


sdasd

Günel Əmənullayeva

Vəzifə: dosent

Elmi dərəcə: kimya üzrə fəlsəfə doktoru

E-Poçt: gunel.amanullayeva@asoiu.edu.az


90 elmi əsəri nəşr olunmuşdur. 30 elmi məqalənin, 4 dərs vəsaitinin, 3 patentin, 38 elmi-konfrans materiallarının, o cümlədən qəzet və jurnallarda 15 əsərin müəllifidir.

Qısa bioqrafik məlumat:

1982-ci il may  ayının 4-də Bakıda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1999-cü ildə 191 nömrəli məktəbi bitirmişdir. 2005-ci  ildə Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin “Kimya” fakültəsinin magistratura pilləsini bitirdikdən sonra 2006-ci ildə “neft-kimya" ixtisası üzrə aspiranturaya daxil olmuşdur.

Tədqiqat sahəsi:

 1. “Yeni kationit və calanmış ion-maye liqandlı katalizatorların iştirakında efirləşmə və transefirləşmə reaksiyalarında tətbiqi".

 Təhsili və elmi dərəcəsi:

 • 1999-2005-ci illər Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Universitetinin “Kimya” fakültəsinin tələbəsi;
 • 2012-ci ildə kimya üzrə fəlsəfə doktoru;
 • 2016-ci ildən dosent

Mükafatları:

 • 2008-ci ildə İsveçrənin Lozanna şəhərində keçirilən “World Federation of Sientists National Scholarship” müsabiqəli proqramının qalibi olmuş və bir il təqaüdçüsü olmuşdur.
 • 2011-ci ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən “Gənclər” mükafatı və kimya sahəsi üzrə ilin gənc alimi adı verilmişdir.

Əmək fəaliyyəti:

 • 2005-ci ildə ADNA-nın “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının “Metalkompleks kataliz” Elmi Tədqiqat Laboratoriyasının kiçik elmi işçisi
 • 2012-cü ildən ADNA-nın “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının assistenti
 • 2016-ci ildən ADNA-nın “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının dosenti
 • 2016-cı ildən ADNSU-nun “Kimya və qeyri-üzvi maddələrin texnologiyası” kafedrasında  dosent vəzifəsində fəaliyyətini davam etdirir.

Seçilmiş elmi əsərləri

 1. Amanullayeva G.İ., Adıgozalova M.B. Monitoring tests  on inorganic chemistry, ADNA-nın mətbəəsi, Bakı, 2018,  s.107 dərs vəsaiti
 2.  Adıgozalova M.B. Amanullayeva G.İ., “Monitoring tests  on general chemistry“, ADNA-nın mətbəəsi, Bakı, 2018,  s.156 dərs vəsait
 3. Ağahüseynova G.İ., Əmənullayeva G.İ. Ümumi və qeyri-üzvi kimyadan terminlər lüğəti (Azərbaycanca-Rusca-İngiliscə), ADNA-nın mətbəəsi, Bakı, 2014, səh. 197
 4. Агагусейновa М.М., Амануллаева Г.И., Baйraмoвa З.E. «Катализаторы реакции окисления бутена-1 в метилэтилкетон // Изв. вузов. Химия и хим. технология. 2018. Т. 61. Вып. 2. C. 53-57
 5. Kuliev K. A., Sultanzade S. S., Maharramova L. Amanullayeva G.İ. Complex formation in a liquid-liquid extraction system containing cobalt (ii), 2, 6- ditiol-4-etylphenol and phenantroline // Indo American Journal Of Pharmaceutical Sciences, Iajps 2018, 05 (07), 6370-6379
 6. Zalov A.Z., Aliyev S.G., Gasimova Y.C., Amanullayeva G.İ. Analytical use of Molybdenum ion Associates with o-Hydroxythiophenols and Hydrophobic Amines // Journal of Research Analytica, 2016, september Volume 2, Issue 4, pp. 125-131, Kanada
 7. Zalov Ali Z., Amanullayeva G.İ. Liquid-Liquid Extraction- Spectrophotometric Investigation of Three Ternary Complex Of Tungsten // IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Vol.3, Issue 11, November, pp.277-288, 2016, India
 8. Азизов А.Г., Алиева Р.В., Амануллаева Г.И., Аскерова A.C. Продукты э(с)терификации полученные в присутствии новых полимерных катализаторов сульфокатионитного типа // «Химия и Технология Топлив и Масел», 2011, № 6, с.20-25
 9. Азизов А.Г., Амануллаева Г.И., Алиева Р.В. и др Одностадийный синтез алкидных смол в присутствии новых сульфокатионитных (нано)катализаторов // Нефтехимия», 2011, том 51, № 5, с.1-12
 10. Азизов А.Г., Алиева Р.В., Амануллаева Г.И.,  Aliyev B.M., Bektashi N.R. // Applied Catalysis A: General Office, 2011, v. 396 (1-2), p.20-33

 

Patentlər

 1. Əzizov A.H., Əliyeva RV., Bağırova Ş.R, Kalbaliyeva E.S., Əzizbəyli H.R., Амануллаева Г.И., WO/2010/040191 http://www.wipo.int/pctdb/en/wo.jsp?WO=2010040191)
 2. Кахраманов Н.Т., Алиева Р.В., Багирова Ш.Р.  Амануллаева Г.И. Полимерная композиция Az. Patent 2012
 3. Əliyeva R.V., Əzizov А.H., Qəhrəmanov N.T.  Əmənullayeva G.İ. İ/20110058 Аz.2011

Digər əsərləri:

  1. Əhalinin ekoloji cəhətdən təmiz məhsullarla təmin edilməsi dövlətin diqqət mərkəzindədir // “Xalq qəzeti”, 2018,18 fevral, №38 (28714), s.5
  2. Ekologiya və ya ekoloji problemlər dünyanı narahat edən məsələdir: Bəs, Yer kürəsində bu problemə münasibət necədir?// “İki sahil” qəzeti,  2015, 21 fevral
  3. Ölkənin ekoloji durumu dövlətin diqqət mərkəzindədir // “Xalq qəzeti”, 2020, 26 dekabr, №16, s.7