Laboratoriya

Əlaqə

Ünvan: Azərbaycan dövlət neft və sənaye  üniversiteti Bakı şəh, 16/21 Azadlıq prospekti

 

Telefon:

 

+994 (12) 349 99 66/67

 

Faks:

 

Ümumi şöbə +994 (12) 349 99 90 /91

 

E-mail:

 

 

 

fct@asoiu.edu.az

 

 

URL:

 

http://asoiu.edu.az