Laboratoriya

Kimya Texnologiya Fakültəsi

Jurnallar

Şəkil Yüklənmədi
Azerbaijan Journal of Chemical News

Tiraj:0

Azerbaijan Journal of Chemical New is included in the list of Sicientific publications recommeded by the Higher Atesstation Comission for thepublication of scientific articles in the field of Chemical Sciences

Şəkil Yüklənmədi
Azerbaijan Journal of Chemical News

Tiraj:4

Azerbaijan Journal of Chemical New is included in the list of Sicientific publications recommeded by the Higher Atesstation Comission for thepublication of scientific articles in the field of Chemical Sciences

Şəkil Yüklənmədi
Azerbaijan Journal of Chemical News

Tiraj:3

Azerbaijan Journal of Chemical New is included in the list of Sicientific publications recommeded by the Higher Atesstation Comission for thepublication of scientific articles in the field of Chemical Sciences (order N00...

Şəkil Yüklənmədi
Azerbaijan Journal of Chemical News

Tiraj:2019

Kimya texnologiya fakultəsinin professor-müəllim, dissertant və magistrantlarının nəzərinə!