Laboratoriya

Kimya mühəndisliyi

Ümumi məlumat

Kimya Texnologiya Fakultəsinin Magistratura pilləsində 201 tələbə təhsil alır. 

Kimya Texnologiya Fakultəsinin Magistratura pilləsində Kimya mühəndisliyi ixtisası üzrə ümumi olaraq 141 tələbə təhsil alır.
Kimya Texnologiya Fakultəsinin Magistratura pilləsində I kurs üzrə  ümumi 124 tələbə təhsil alır. Onlardan 76 -sı Kimya mühəndisidir.

Kimya Texnologiya Fakultəsinin Magistratura pilləsində II kurs üzrə  ümumi 77 tələbə təhsil alır.Onlardan 65-i Kimya mühəndisidir.