Laboratoriya

Ekologiya mühəndisliyi

Ümumi məlumat

Kimya Texnologiya Fakultəsinin Magistratura pilləsində 201 tələbə təhsil alır. 

Kimya Texnologiya Fakultəsinin Magistratura pilləsində Ekologiya mühəndisliyi ixtisası üzrə ümumi olaraq 60 tələbə təhsil alır.
Kimya Texnologiya Fakultəsinin Magistratura pilləsində I kurs üzrə  ümumi 124 tələbə təhsil alır. Onlardan 48-si Ekologiya mühəndisidir.

Kimya Texnologiya Fakultəsinin Magistratura pilləsində II kurs üzrə  ümumi 77 tələbə təhsil alır.Onlardan 12-si Ekologiya mühəndisidir.