Laboratoriya

Kimya elm sahəsi üzrə elmi məqalələrin Azərbaycan Resbuplikasında dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısı

image

ADNSU-nun Kimya texnologiya fakültəsinin “Azerbaijan Journal Of Chemical News” adlı elmi jurnalının  2019-cu ildə 2 nömrəsi dərc edilmişdir. 2020-cı ildən etibarən Kimya texnologiya fakültəsinin elmi jurnalı Kimya elmi sahəsi üzrə elmi məqalələrin Azərbaycan Resbuplikasında dərc olunması tövsiyə edilən dövri elmi nəşrlərin siyahısına  daxil edilmişdir.

2020-02-08