Laboratoriya

ADNSU-nun 100 illiyinə həsr olunmuş konfrans

image

Sizi Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin (ADNSU) 100 iliyinə həsr olunmuş 2020-ci il dekabr ayının 24-25-i Bakı, Azərbaycanda keçiriləcək “Kimya Mühəndisliyinin 
Aktual Problemləri ”  adlı Beynəlxlaq  Elmi-Texniki Konfransa  dəvət edirik. Sizi bu konfransda görməyimizə məmnun olarıq. Məqalələrin  qəbulu sentyabr ayının 15- dək mümkündür.

Bölmələr:
I. Neft-kimya sintezi və neft xammalı əsasında perspektiv materiallar.
II. Neft emalı və neft kimyasında kataliz.
III. Makromolekulyar maddələrin və polimer kompozit materialların sintezi.
IV. Üzvi və qeyri-üzvi materialların kimya və texnologiyası.
V. Neft-kimya proseslərinin modelləşdirilməsi və optimallaşdırılması.
VI. Sənaye ekologiyası.
VII. Neft-kimya sənayesinin inkişaf mərhələləri.
.
We invite you  to the   International Scientific - Technical  conference   on the " Actual Problems of Chemical Engineering"  dedicated  to  100- th   anniversary  of    Azerbaijan State Oil and  Industry  (ASOIU) which will be held  in Baku, Azerbaijan on   December 24-25, 2020
 We   would be glad to see you at the conference. The  deadline of  submissions  is  15  September.
.
Conference sections:

I. Perspective materials on the basis of petrochemical synthesis and oil raw materials.
II. Catalysis in oil refining and petrochemistry.
III. Synthesis of macromolecular substances and polymer composite materials.
IV. Chemistry and technology of organic and inorganic materials.
V. Modeling and optimization of petrochemical processes.
VI. Industrial ecology.
VII. Stages of development of petrochemical industry.

2020-07-11