Laboratoriya

Doctorate education

 

Plans the admission to Ph.D. for the programs of doctor of philosophy and sciences and implements the recruitment process. Supervises sending of dissertation topics of Ph.D. students and candidates to Coordinating Councils and their approval. Organizes the training of Ph.D. students and candidates, controls their attestation and work for the individual work plan. Organizes minimum examinations for doctor of philosophy. Supervises submission of reports on the activities of the Ph.D. Office to the required bodies. 

FACULTY OF CHEMICAL-TECHNOLOGY

Doctoral and PhD students in philosophy and doctoral programs

By 01.10.2019

PhD students in the Philosophy Doctor program

 

PhD student S.S.A..

Form of education

Code and title of specialty

1

Əliyev Fariz Ramiq oğlu

əyani doktorant

2303.01 - Qeyri-üzvi kimya

2

Abbaslı Nemət Ələmdar oğlu

əyani doktorant

3303.01 -Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

3

Babanlı Baban Nizaməddin oğlu

qiyabi doktorant

2306.01 - Üzvi kimya

4

Səlimova (Krasnoyarujenskaya) Səidə Etibarovna

qiyabi doktorant

2304.01- Makromolekullar kimyası

5

Əhmədova Dinarə Vəlyəddin qızı

qiyabi doktorant

2316.01-Kimyəvi kinetika və kataliz

6

Əzizova Günel Həsənəli qızı

qiyabi doktorant

2318.01-Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

7

Əlibəyli Aytac İlqar qızı

qiyabi doktorant

2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

8

Abdullazadə (Əliyeva) Aysel Bəxtiyar qızı

qiyabi doktorant

2314.01-Neft kimyası

9

Tağıyeva Təhminə Çingiz qızı

qiyabi doktorant

2316.01-Kimyəvi kinetika və kataliz

10

Şahnəzərova Nərminə Musa qızı

qiyabi doktorant

2391.01-Ekoloji kimya

11

İsmayılova Vüsalə Məmməd qızı

qiyabi doktorant

2316.01- Kimyəvi kinetika və kataliz

 

Fəlsəfə doktoru proqramı  üzrə dissertantlar

Dissertantın S.A.A.

Təhsil forması

İxtisasın şifri və adı

1

Həsənova Növrəstə Seyran qızı

dissertant

2301.01 – Analitik kimya

 

2

Ağayeva Kəmalə Xeybər qızı

dissertant

2316.01 – Kimyəvi kinetika və kataliz

3

Rəhimova Nərmin Ələkbər qızı

dissertant

2304.01 -     Makromolekullar kimyası

4

Abdulov Babək Gülağa oğlu

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

5

Yusubova Səbinə Eldar qızı 

dissertant

2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz

6

Bayramova Samirə Tufan qızı

dissertant

2304.01 -Makromolekullar kimyası

7

Düşdürova Nurlanə İlham qızı

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

8

Abbasov Adil Rəfail oğlu

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

9

Ağakişiyev Rəşad Rəhim oğlu

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

10

Cavadov Orxan İlham oğlu

dissertant

2316.01- Kimyəvi kinetika və kataliz

11

Musazadə Zülfiyyə Mehrab qızı

dissertant

2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

12

Cəfərova Səbinə Akif qızı

dissertant

2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

13

Məmmədova Nazilə İsaq qızı

dissertant

2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə)

14

Gəraybəyli Samirə Aslan qızı

dissertant

2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə)

15

Daşdiyeva Turanə Kamil qızı (ödənişli)

dissertant

2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə)

16

Camalova Rəna Hafiz qızı

dissertant

3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

17

İbadova Reyhan Cümşüd qızı

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

18

Babayeva Mətanət Tofiq qızı

dissertant

2316.01- Kimyəvi kinetika və kataliz

19

Nağıyev Faiq Şadət oğlu

dissertant

2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə)

20

Dədəyeva Aydan Əlövsət qızı

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

21

Bağırlı Aygün Nazim qızı

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

22

Abışov Ruslan Rabil oğlu

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

23

Cəfərli (Babanlı)Məhsəti Mustafa qızı

dissertant

2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

24

Quluzadə Ülviyyə Rasim qızı

dissertant

2426.01- Ekologiya (elm sahələri üzrə)

25

Abışova Ramilə Daşdəmir qızı 

dissertant

2314.01 – Neft kimyası

 

Elmlər doktoru proqramı  üzrə doktorantlar

DoktorantınS.A.A.

Təhsil forması

İxtisasın şifri və adı

1

Mustafayeva Rəna Eldar qızı

qiyabi doktorant

2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

2

Məmməd Həsən-zadə Dilarə Səməddin qızı

qiyabi doktorant

2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

 

Elmlər doktoru proqramı  üzrə dissertantlar

Dissertantın S.A.A.

Təhsil forması

İxtisasın şifri və adı

1

Xocayev HəsənXoca oğlu

dissertant

2306.01Üzvi kimya

2

Dədəyeva Gülşən Çingiz qızı

dissertant

2314.01- Neft kimyası  

3

Salmanova Nazilə İsgəndər qızı

dissertant

2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz  

4

Naibova TamillaMuxtar qızı

dissertant

2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası 

5

Mövlayev İbrahim Hümbət oğlu

dissertant

2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

6

Məmmədova GülnurəMustafa qızı

dissertant

3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi  

7

Qurbanova Zümrüd Ramazan qızı

dissertant

3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

8

Əliyeva GülnarəArif qızı

dissertant

2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası 

9

Əliyeva Nərminə  Tərlan qızı

dissertant

2391.01 Ekoloji kimya

10

Abasova Ülviyyə Ələsgər qızı

dissertant

3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi  

11.       Abdullayeva Maya Yadigar qızı                        dissertant                      2391.01 - Ekoloji kimya I 17.04.2019-17.04.2024