Laboratoriya

Докторантура

  

Планирует прием в докторантуру по программам доктора философии и наук и осуществляет процесс приема. Осуществляет руководство направлением диссертационных тем докторантов и диссертантов в Координационные советы и их утверждением. Организует обучение докторантов и диссертантов и осуществляет контроль над их аттестацией и работой по индивидуальному рабочему плану. Организует проведение экзаменационных минимумов на степень доктора философии. Осуществляет контроль над представлением в соответствующие органы отчетов о работе отдела докторантуры.

KIMYA-TEXNOLOGIYA FAKÜLTƏSI

Fəlsəfə və elmlər doktoru proqramları üzrə doktorant və dissertantlar

01.10.2019-cu ilə

Fəlsəfə doktoru proqramı  üzrə  doktorantlar

 

DoktorantınS.A.A.

Təhsil forması

İxtisasın şifri və adı

1

Əliyev Fariz Ramiq oğlu

əyani doktorant

2303.01 - Qeyri-üzvi kimya

2

Abbaslı Nemət Ələmdar oğlu

əyani doktorant

3303.01 -Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

3

Babanlı Baban Nizaməddin oğlu

qiyabi doktorant

2306.01 - Üzvi kimya

4

Səlimova (Krasnoyarujenskaya) Səidə Etibarovna

qiyabi doktorant

2304.01- Makromolekullar kimyası

5

Əhmədova Dinarə Vəlyəddin qızı

qiyabi doktorant

2316.01-Kimyəvi kinetika və kataliz

6

Əzizova Günel Həsənəli qızı

qiyabi doktorant

2318.01-Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

7

Əlibəyli Aytac İlqar qızı

qiyabi doktorant

2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

8

Abdullazadə (Əliyeva) Aysel Bəxtiyar qızı

qiyabi doktorant

2314.01-Neft kimyası

9

Tağıyeva Təhminə Çingiz qızı

qiyabi doktorant

2316.01-Kimyəvi kinetika və kataliz

10

Şahnəzərova Nərminə Musa qızı

qiyabi doktorant

2391.01-Ekoloji kimya

11

İsmayılova Vüsalə Məmməd qızı

qiyabi doktorant

2316.01- Kimyəvi kinetika və kataliz

 

Fəlsəfə doktoru proqramı  üzrə dissertantlar

Dissertantın S.A.A.

Təhsil forması

İxtisasın şifri və adı

1

Həsənova Növrəstə Seyran qızı

dissertant

2301.01 – Analitik kimya

 

2

Ağayeva Kəmalə Xeybər qızı

dissertant

2316.01 – Kimyəvi kinetika və kataliz

3

Rəhimova Nərmin Ələkbər qızı

dissertant

2304.01 -     Makromolekullar kimyası

4

Abdulov Babək Gülağa oğlu

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

5

Yusubova Səbinə Eldar qızı 

dissertant

2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz

6

Bayramova Samirə Tufan qızı

dissertant

2304.01 -Makromolekullar kimyası

7

Düşdürova Nurlanə İlham qızı

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

8

Abbasov Adil Rəfail oğlu

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

9

Ağakişiyev Rəşad Rəhim oğlu

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

10

Cavadov Orxan İlham oğlu

dissertant

2316.01- Kimyəvi kinetika və kataliz

11

Musazadə Zülfiyyə Mehrab qızı

dissertant

2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

12

Cəfərova Səbinə Akif qızı

dissertant

2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

13

Məmmədova Nazilə İsaq qızı

dissertant

2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə)

14

Gəraybəyli Samirə Aslan qızı

dissertant

2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə)

15

Daşdiyeva Turanə Kamil qızı (ödənişli)

dissertant

2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə)

16

Camalova Rəna Hafiz qızı

dissertant

3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

17

İbadova Reyhan Cümşüd qızı

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

18

Babayeva Mətanət Tofiq qızı

dissertant

2316.01- Kimyəvi kinetika və kataliz

19

Nağıyev Faiq Şadət oğlu

dissertant

2426.01 - Ekologiya (elm sahələri üzrə)

20

Dədəyeva Aydan Əlövsət qızı

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

21

Bağırlı Aygün Nazim qızı

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

22

Abışov Ruslan Rabil oğlu

dissertant

2314.01 - Neft kimyası

23

Cəfərli (Babanlı)Məhsəti Mustafa qızı

dissertant

2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

24

Quluzadə Ülviyyə Rasim qızı

dissertant

2426.01- Ekologiya (elm sahələri üzrə)

25

Abışova Ramilə Daşdəmir qızı 

dissertant

2314.01 – Neft kimyası

 

Elmlər doktoru proqramı  üzrə doktorantlar

DoktorantınS.A.A.

Təhsil forması

İxtisasın şifri və adı

1

Mustafayeva Rəna Eldar qızı

qiyabi doktorant

2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

2

Məmməd Həsən-zadə Dilarə Səməddin qızı

qiyabi doktorant

2318.01- Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

 

Elmlər doktoru proqramı  üzrə dissertantlar

Dissertantın S.A.A.

Təhsil forması

İxtisasın şifri və adı

1

Xocayev HəsənXoca oğlu

dissertant

2306.01Üzvi kimya

2

Dədəyeva Gülşən Çingiz qızı

dissertant

2314.01- Neft kimyası  

3

Salmanova Nazilə İsgəndər qızı

dissertant

2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz  

4

Naibova TamillaMuxtar qızı

dissertant

2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası 

5

Mövlayev İbrahim Hümbət oğlu

dissertant

2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası

6

Məmmədova GülnurəMustafa qızı

dissertant

3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi  

7

Qurbanova Zümrüd Ramazan qızı

dissertant

3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi

8

Əliyeva GülnarəArif qızı

dissertant

2318.01 - Kompozit materialların kimyası və texnologiyası 

9

Əliyeva Nərminə  Tərlan qızı

dissertant

2391.01 Ekoloji kimya

10

Abasova Ülviyyə Ələsgər qızı

dissertant

3303.01 - Kimya texnologiyası və mühəndisliyi  

11.       Abdullayeva Maya Yadigar qızı                        dissertant                      2391.01 - Ekoloji kimya I 17.04.2019-17.04.2024